thanh toán grab bằng thẻ

  1. CHENG

    Hướng dẫn đặt Grab thanh toán bằng thẻ tín dụng VISA/Master Card

    Hiện tại Grab cung cấp 3 hình thức thanh toán cho các chuyến đi của mình bao gồm là: Tiền mặt (Cash), GrabPay (VISA/Master Card) và GrabPay Credits (Nạp tiền trước). Đa phần mọi người sẽ sử dụng hình thức tiền mặt để di chuyển tuy nhiền nhiều khách hàng nước ngoài hoặc việt kiều lại thích hình...
Top