thanh lý hợp đồng với now

  1. hoangnam

    Hướng dẫn xin nghĩ việc tại Now và nhận lại tiền ký quỹ

    Hiện nay có một số anh em không muốn chạy now nữa thì muốn nghĩ thanh lý hợp đồng với Now đang thắc mắc rằng quy trình nghĩ chạy Now như thế nào và nếu anh em còn tiền trong ví hay có đóng tiền quỹ thì sẽ nhận lại bao nhiêu và khi nào nhận lại thì ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho anh em các...
Top