tài xế grab sao thấp

  1. TTKM

    Đánh giá sao ảnh hưởng thế nào đến thu nhập của tài xế Grab? Tài xế Sao thấp có an toàn không?

    Tự nhiên hôm nay mình thấy nhiều khách hàng hỏi xoay quanh về việc sao của tài xế Grab đặt biệt là hỏi việc đánh giá sao thấp (rate) như 1 sao có ảnh hưởng gì đến tài xế không hay khi book trùng tài xế sao thấp thì có an toàn cho chuyến đi không thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé...
Top