• Diễn đàn TechBike đang trong đợt tuyển MOD, SUB MOD...rất hoan nghênh anh em đăng ký thành viên tham gia nhiệt tình. Xem chi tiết tại đây

tải phần mềm htkk

  1. C

    Tải về phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) thuế phiên bản mới nhất 4.1.7

    Phần mềm Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản mới nhất với các chức năng chính là hỗ trợ kê khai thuế cho doanh nghiệp.Đây là phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp phục vụ cho việc kê khai thuế giúp cho công tác kế toán tiết kiệm thời gian. Dưới đây là phần mềm...
Top