tada gọi vốn

  1. lengochang

    Ứng dụng gọi xe Tada vừa gọi vốn 10 triệu USD từ ngân hàng Shinhan Bank

    Tada ứng dụng gọi xe không chiết khấu trọn đời đến từ Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam vừa nhận được khoản đầu tư chiến lược từ ngân hàng Shinhan Hàn Quốc trong vòng gọi vốn Series A mở rộng. Khoản đầu tư có thể mang lại sự thay đổi cho Ứng dụng gọi xe TADA tại thị trường Việt Nam và Đông...
Top