tada delivery

  1. hoangnam

    Ứng dụng gọi xe TADA ra mắt dịch vụ giao hàng TADA Delivery

    Ứng dụng gọi xe TADA Vietnam đã ra mắt thử nghiệm dịch vụ giao hàng tại TPHCM vào ngay hôm nay 13/05/2020. TADA Delivery là dịch vụ giao hàng cho các doanh nghiệp trong khu vực TPHCM với các ưu điểm như: - TADA giao hàng siêu nhanh trong ngày. - Đối soát và thanh toán hàng ngày - Quy trình...
Top