số điện thoại grab

  1. CHENG

    Số điện thoại hỗ trợ cho đối tác và khách hàng Grab 24/24

    Từ ngày 01/07/2017 đây thì Tổng đài Grab cung cấp 2 số điện thoại hỗ trợ cho đối tác Grab 24/24 các ngày trong tuần. Tổng đài tiếp nhận và hỗ trợ TOÀN BỘ các vấn đề liên quan đến hoạt động của Đối Tác GrabBike/ GrabExpress giao hàng/ GrabBike Premium (áp dụng tại HCM). Miền Nam Đối tác tài xế...
Top