sinh viên có cần lltp

  1. hoangnam

    Sinh viên đăng ký GrabBike có cần LLTP không?

    Nhiều anh em hỏi là sinh viên khi đăng ký chạy Grab thì có phải bổ sung lí lịch tư pháp không hay chỉ cần thẻ sinh viên thôi là được.Theo thông báo mới nhất của Grab từ ngày 22/07/2019 áp dụng theo chính sách như sau. Đối tượng Trước ngày 22/07/2019 Sau ngày 22/07/2019 Đăng ký mới Chỉ cần...
Top