singapore

  1. lengochang

    Grab mở GrabKitchen tại Singapore (Bếp cloud)

    Grab đã vừa chính thức mở dịch vụ bếp trung tâm GrabKitchen đầu tiên tại Singapore là mộ trong chiến lược mở rộng mỗ hình GrabK Kitchen trên khắp năm quốc gia Đông Nam Á. Ảnh kr-asia.com GrabKitchen sẽ được đặt tại Hillview, Singapore, cung cấp hơn 10 thương hiệu F & B (Đồ ăn và thức uống)...
Top