siêu ứng dụng grab

  1. CHENG

    Grab muốn phát triển thành SIÊU ỨNG DỤNG (Super-App) để cạnh tranh với GO-JEK

    Grab đang mở rộng ứng dụng của mình cho các nhà phát triển bên ngoài và các công ty mới khởi nghiệp, vì công ty đã mua Uber Technologies Inc. Grab ở Đông Nam Á đang cố gắng xây dựng một siêu ứng dụng (Super-App) giống như ứng dụng WeChat của Tencent bao gồm mọi thứ từ bản đồ và thanh toán đến...
Top