shipper loship lừa đảo

  1. lengochang

    2 Shipper Loship đã ăn chặn tiền khuyến mãi trên 100 triệu đồng

    Ngày 19/2/2020, Loship thông báo chính thức ngừng hợp tác vĩnh viễn với Nguyễn Văn Ngoan về 2 hành vi: Cấu kết gian lận, ăn chặn tiền khuyến mãi có tổ chức lớn. Có hành vi đe dọa, uy hiếp tài xế Loship. Đây là đối tượng gọi điện thoại thông báo tài xế nhận đơn hàng đến chia tiền nhưng gặp sự...
Top