quy trình đơn hàng baemin

  1. hoangnam

    Quy trình giao nhận đơn hàng Baemin cho tài xế

    Như anh em đã biết thì việc thao tác sai quy trình khi giao nhận đơn hàng Baemin có thể bị khóa tài khoản tạm thời vậy nên nếu anh em chưa rõ các bước rong Quy trình giao nhận của Baemin thì có thể xem hình ảnh hướng dẫn bên dưới đây của Baemin nha. Quy trình giao nhận đơn hàng Tại nhiệm vụ...
Top