pvcombank

  1. TTKM

    Liên kết thẻ PVCOMBANK với Grab nhận ưu đãi 100.000đ đến 28/08/2019

    Từ ngày 16/08/2019 đến ngày 28/08/2019, khi liên kết trực tiếp thẻ Thanh toán PVCOMBANK với ứng dụng Grab bạn sẽ nhận được ưu đãi 50.000đ x 1 chuyến Grab và 50.000đ x 1 đơn hàng GrabFood. Lưu ý: • Áp dụng cho giao dịch nạp tiền từ 100.000đ/giao dịch. • Áp dụng cho khách hàng LẦN ĐẦU TIÊN kích...
Top