pld võ lâm việt

  1. volamfan

    Hướng dẫn đi Phong Lăng Độ trong Võ Lâm Việt Mobile

    Phong Lăng Độ là một trong các hoạt động, tính năng thú vị nhất trong tựa game VLTK cũng như Lâm Việt Mobile trên điện thoại.Đương nhiên đi PLD bạn sẽ có cơ hội nhận được nhiều vật phẩm giá trị Đồ Phổ Trang Bị Tử Mãng, Tử Tinh Khoáng Thạch, Tinh Luyện Thạch, Thần Quy Bổ Huyết Đơn hoặc 4.000.000...
Top