phí ứng dụng goviet

  1. hoangnam

    Phí nền tảng ứng dụng GoViet là gì và thu bao nhiêu?

    Sau khi Grab và ứng dụng be triển khi việc thu phí nền tảng thì ứng dụng gọi xe GoViet cũng áp dụng và hiện tại đang áp dụng cho dịch vụ gọi xe 2 bánh GoViet. Cụ thể GoViet sẽ phụ thu phí nền tảng từ Khách hàng sử dụng ứng dụng GoViet để đặt xe với cước phí là 1.000đ đến 2.000đ cho mỗi đơn hàng...
Top