phí đơn hàng grabfood

  1. lengochang

    Phí đơn nhỏ GrabFood là gì và bao nhiêu?

    Sau khi Grab áp dụng mức phí nền tảng hay còn gọi là phí dịch vụ đối với các dịch vụ của mình trong đó có dịch vụ GrabFood thì nay áp dụng thêm mức phí mới có tên là phí đơn hàng nhỏ và nếu bạn chưa biết phí đơn hàng nhỏ là bao nhiêu và đây là loại phí gì thì hãy cùng xem thông tin bên dưới đây...
Top