phí dịch vụ grabfood

  1. lengochang

    Đặt đơn hàng GrabFood dưới 50.000đ có thể bị tính phí lên tới 5.000đ

    Như vậy cho đến thời điểm hiện tại hầu hết các ứng dụng gọi xe hiện nay như Grab, GoViet, be... đều đã áp dụng mức phí dịch vụ hay còn gọi là phí nền tảng trong đó GoViet sẽ thu 1.000đ, Grab cũng 1.000đ với dịch vụ 2 bánh, 2.000đ với dịch vụ GrabFood và 4 bánh còn be thì thu 2.000đ áp dụng với...
  2. lengochang

    Phí đơn nhỏ GrabFood là gì và bao nhiêu?

    Sau khi Grab áp dụng mức phí nền tảng hay còn gọi là phí dịch vụ đối với các dịch vụ của mình trong đó có dịch vụ GrabFood thì nay áp dụng thêm mức phí mới có tên là phí đơn hàng nhỏ và nếu bạn chưa biết phí đơn hàng nhỏ là bao nhiêu và đây là loại phí gì thì hãy cùng xem thông tin bên dưới đây...
Top