phần tưởng 8000 nhiệm vụ jx1 efunvn

  1. volamfan

    Hướng dẫn làm nhiệm vụ Dã Tẩu trong JX1 Efunvn Mobile

    Tính năng làm nhiệm vụ Dã Tẩu đã chính thức có mặt trong game JX1 Efunvn Mobile vì vậy bây giờ mính sẽ hướng dẫn chi tiết cách làm nhiệm vụ này cũng như các thông tiên liên quan để anh em biết rõ nhé. 1.Nhiệm vụ Dã tẩu và cách làm Mỗi ngày bạn có thể đến NPC Dã Tẩu tại các thành thị trong...
Top