part now là gì?

  1. hoangnam

    Part 14 Now chuyển thành Part 16 từ ngày 25/11/2019

    Theo thông báo mới nhất của Now thì kể từ ngày 25/11/2019 thì anh em nào đang chạy Parttime 14 của Now sẽ chuyển thành part 16 và khi chuyển đổi thì sẽ thay đổi luôn cả chương trình thưởng. Và từ ngày 09/01/2020 thì part 11 và part 12 cũng chuyển thành part 16 luôn.Part 11, Part 12 Now chuyển...
  2. hoangnam

    Part Now 09, part 10, 14, 15, 16, 17 khác nhau như thế nào?

    Anh em đang chạy giao đồ ăn now hay vừa đăng ký thì thường rất hay thắc mắc sự khác nhau giữa các part 09 12 13 14 15 16 17 của Now.vn là gì và nên đăng ký part nào thì ở bài viết này mình sẽ nói qua cho anh em hiểu nhé. Part Now là gì? Hiện tại Now có rất nhiều Part hoạt động khách nhau...
Top