oceanbank

  1. lengochang

    Mã Swift Code ngân hàng OceanBank và cách sử dụng

    Nếu bạn đang sử dụng ngân hàng OceanBank (Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương) để thực hiện các giao dịch chuyển tiền hay nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam chắc chắn sẽ phải dùng đến mã Swift Code (BIC).Đặc biệt những bạn kiếm tiền online (MMO) nhận tiền từ các kênh thanh toán nước ngoài như...
Top