nowmerchant

  1. hoangnam

    Tài liệu sử dụng ứng dụng Foody - Now Merchant dành cho nhà bán hàng 2019-05-05

    Cẩm nang hướng dẫn hợp tác cùng Foody, Now dành cho nhà bán, đối tác bán hàng khi sử dụng ứng dụng Merchant, tải File PDF theo đường dẫn bên dưới đây. Download PDF Foody - Now Merchant
  2. hoangnam

    Quy trình vận hành đơn hàng dành cho đối tác cửa hàng Now - Foody

    Sau khi Khách đặt hàng (Submitted) từ ứng dụng hoặc website, đơn hàng sẽ được chúng tôi xử lí (Processing) và chuyển cho Quán để xác nhận. Tại bước này, Quán có thể yêu cầu chỉnh sửa nếu không thể đáp ứng được toàn bộ đơn hàng, ví dụ báo hết món, đổi món, thay đổi thời gian giao hàng. Thông tin...
Top