nhiệm vụ võ sư võ lâm việt

  1. volamfan

    Làm nhiệm vụ Võ Sư nhận Kỹ năng khinh công trong Võ Lâm Việt

    Để có được kỹ năng khinh công biểu tượng là cái bàn chân trong võ lâm việt mobile thì bạn phải làm nhiệm vụ Võ Sư.Khinh công là một kĩ năng rất cần thiết cho các phái đánh dưới ngựa trong trường hợp muốn di chuyển nhanh tránh bị các phái bắt lại. Và dưới đây là nhiệm vụ rất đơn giản và sơ khai...
Top