nhận trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

  1. lengochang

    7 bước nhận tiền hỗ trợ Covid-19 (116/NQ-CP) trên VssID từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

    Nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động vượt qua khó khăn do chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cho NLĐ và người sử dụng lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 116/NQ-CP, để nhận được hỗ trợ này người lao động sẽ đến trực...
Top