nguyễn thái hải vân

  1. hoangnam

    Giám đốc Điều hành mới của Grab Nguyễn Thái Hải Vân thay thế ông Jerry Lim

    Grab vừa thông báo về việc sẽ bổ nhiềm bà Nguyễn Thái Hải Vân vào vị trí Giám đốc Điều hành tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/02/2020 trước đây là ông Jerry Lim.Cụ thể Ông Jerry Lim, Tổng Giám đốc Grab Việt Nam, sẽ đảm nhiệm vai trò mới là Giám đốc Vùng, tập trung đẩy mạnh các chương trình tự...
Top