nguyên tắc nhà vệ sinh công cộng

  1. V

    Nguyên tắc nhà vệ sinh công cộng mới

    Để đảm bảo nhà vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng, thẩm mỹ cho người sử dụng ở các khu vực có nhu cầu cao, bền đẹp với thời gian thì việc thiết kế nhà vệ sinh công cộng đạt quy chuẩn diện tích, trang thiết bị phù hợp với mọi đối tượng sử dụng. Kích thước nhà vệ sinh công cộng tiêu chuẩn Vì đây là...
Top