nguyên nhân tài khoản grab bị khóa

  1. hoangnam

    14 nguyên nhân phổ biến mà tài xế GrabBike, GrabCar bị khóa tài khoản vĩnh viễn

    Anh em đang chạy các dịch vụ của Grab bao gồm anh em 2 bánh GrabBike, GrabCar chắc cũng từng có những anh em đã bị khóa tài khoản 7 ngày, 14 ngày, 1 tháng hay nặng nhất là bị khóa tài khoản vĩnh viễn và điều này cũng có nghĩa là ngưng hợp tác vĩnh viễn với Grab. Khi bị khóa vĩnh viễn thì anh em...
Top