nghị định 126/2020/nđ-cp

  1. hoangnam

    Grab và Gojek đồng loạt tăng giá cước để bù thuế VAT

    Như anh em tài xế đã biết thì khi nhành nước ban hành nghị định Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế từ ngày 05/12/2020 thay thế các nghị định trước đây thì các ứng dụng gọi xe công nghệ phải đóng 10% thuế VAT trên tổng doanh thu mà khách hàng thanh toán...
  2. NTP1990

    So sánh trực tiếp việc thu thuế VAT của Grab (Theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

    Sự so sánh trực tiếp này giúp ta nhìn rõ được bản chất của những tranh cãi gần đây trong việc thu thuế VAT của hoạt động hợp tác kinh doanh của Grab. Thuế VAT là thuế gián thu, người tiêu dùng cuối cùng là người chịu. Doanh nghiệp có trách nhiệm kê khai. Cho nên bản chất việc tăng thuế VAT sẽ...
Top