nghị định 10/2020

  1. lengochang

    Nghị định 10 thay thế NĐ 86: Taxi công nghệ (Grab,be...) phải gắn hộp đèn hoặc logo phản quang

    Sau 12 lần dự thảo thì ngày 17-01-2020 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 10 thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô, chấm dứt việc tranh cãi về quy định quản lý taxi truyền thống và taxi công nghệ và sẽ bắt đầu có hiệu...
Top