nghề phi công

  1. ThanhReview

    Làm phi công máy bay dễ hay khó ??

    Câu hỏi này thì theo mình, ai đã làm phi công rồi sẽ nói… dễ =)) còn ai đang học sẽ bảo… khó. Có một số người bảo đơn giản như lái xe, còn một số người bảo khó như lái cho Nasa. Vậy nó dễ ?? hay khó ?? Về cơ bản, nó là dễ , nếu bạn “đủ” đam mê, kiên trì và có bộ óc 3D, 3D là sao ? là bạn phải...
Top