min

  1. H

    Hợp âm guitar: ĐỪNG YÊU NỮA, EM MỆT RỒI - MIN & Hướng dẫn cách đánh 1.0

    Giới thiệu Hợp âm guitar bài hát: ĐỪNG YÊU NỮA, EM MỆT RỒI Ca sĩ trình bày: MIN Vòng hợp âm: C G Am Em F C Dm G Capo: Ngăn 3 với Nam, nữ không cần kẹp Capo Lời bài hát và hợp âm C G Đã bao giờ anh nghe, có vài điều khi yêu Am...
Top