make up

  1. N

    Review cách chăm sóc da trước khi trang điểm (make up)

    Bí quyết để make up lâu trôi và không xuống tông trong ngày hè cho các bạn da dầu. ng*̛ời da dầu nhiều như mình từng rất khổ sở vì makeup được 2-3 tiếng thì da đổ dầu lênh láng, nền trôi, makeup xuống tone vùn vụt. Sau nhiều năm đúc kết, kinh nghiệm...
Top