lltp và cách làm

  1. hoangnam

    Cách làm lý lịch tư pháp cho anh em tài xế xe ôm Grab, Gojek, be... toàn quốc

    Hiện tại Grab, Gojek, be đều yêu cầu bổ sung lí lịch tư pháp đối với tài xế nào chưa có hoặc hết hạn giấy Xác nhận hành kiểm và giấy tờ này là có hạn sử dụng vĩnh viễn nên TechBike cũng sẽ giới thiệu mọi người cách làm giấy lí lịch tư pháp để bổ sung nhé vào nhé. Ngoài ra, anh em nào đang chạy...
Top