link group vsbg

  1. langtungheo

    Vietnamese Sexy Bae Group - VSBG.ME bị xóa vĩnh viễn và link group mới

    Group Vietnamese sexy bae – VSBG.me vừa qua đã bị hack và xóa khỏi facebook vì do các thành viên để xuất hiện những hình ảnh liên quan đến nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Theo quản trị viên của VSBG, hình ảnh này do hacker đăng tải sau khi chiếm quyền quản lý nhóm từ khoảng đầu tháng 2/2019...
Top