liên kết airpay với eximbank

  1. lengochang

    Hướng dẫn liên kết ví ShopeePay với ngân hàng Eximbank

    Vì kể từ ngày 08/06/2021 ví điện tử AirPay sẽ được đổi tên thành ví ShopeePay, vậy những khách hàng đang sử dụng ngân hàng Eximbank muốn liên kết tài khoản với ví điện tử AirPay để thực hiện giao dịch hay thanh toán dễ dàng thì sẽ thực hiện liên kết giữa ví điện tử ShopeePay với tài khoản ngân...
Top