lịch sử đơn hàng now

  1. lengochang

    Cách tìm lại số điện thoại shipper Now đã đặt trong lịch sử

    Bạn đặt đồ ăn Now hoặc các dịch vụ trên ứng dụng Now.vn và vì một số lí do gì đó bạn muốn tìm lại số điện thoại tài xế Now đã đặt để liên hệ thì làm như thế nào? Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ đến ngay việc vào lịch sử đơn hàng của Now để tìm lại số điện thoại shipper này. Nhưng thực sự hiện nay tất cả...
Top