lephithibanglaixeotohangb2

  1. hocthilaixeoto

    Tư vấn Lệ Phí Học Lái Xe Ô Tô Mới Nhất - Bạn Biết Chưa?

    Tất cả các loại tiền học học lái xe ô-tô đều có quy tắc rất rõ ràng. học viên phải thắc mắc và yêu cầu giải yêu thích ngay đối với những loại chi phí không chính thống và không rõ ràng. Lấy ví dụ như học phí xăng xe (chi phí này đã nằm trong học phí), tiền học tiền thầy giáo, học phí đi đường...
  2. Ngocmy123

    Tư vấn HOT chi phí học lái xe ô tô mới nhất đã được áp dụng

    Tất cả các loại tiền học học lái xe ô tô đều có quy định rất rõ ràng. người học đề nghị thắc mắc và phải giải thích ngay đối với những loại tiền học không chính thống và không rõ ràng. Lấy một ví dụ tiền học xăng xe (chi phí này đã nằm trong học phí), tiền học tiền thầy giáo, lệ phí đi đường...
Top