kinh nghiệm thực tập deloitte

  1. linhthuydinh

    Kinh nghiệm thi đậu thực tập Summer Internship của Deloitte

    Các bạn ơi, chị có quen với một bạn vừa đậu kì Summer Internship của Deloitte, một trong bốn Big 4. Hôm nay chị nhờ bạn í chia sẻ kinh nghiệm cho kì thi thực tập này ha, dành cho cả các bạn sinh viên trong nước lẫn du học sinh muốn thi Internship ở Big 4 Việt...
Top