kinh nghiệm thi ielts listening

  1. tuyendung

    KINH NGHIỆM THI IELTS LISTENING 9.0 (Part 1) - DẠNG BÀI MAP

    Chào mọi người, mình là Duong Anh, hiện đang dạy IELTS tại Sài Gòn, đây là bài post thứ 2 của mình trong group, để xem bài đầu tiên, mọi người có thể xem link mình để ở cuối post này. Mình thi IELTS vào ngày 29.09.2018 tại British Council Hồ Chí với điểm riêng phần Listening 9.0. Tính chất...
Top