kienthuc

  1. iMotorbike

    Hiệu ứng bóng tối: BMW R100/7 của Dark Shadow Garage.

    Khi bạn sống trong tư tưởng của mình cả đời, bạn nhanh chóng quên rằng về bản chất của nó. Rất ít người ở bên ngoài sẽ thực sự hiểu tất cả về tư tưởng đó. Nhưng không có gì nhắc nhở bạn một cách sống động hơn về lý do tại sao bạn lại ở sâu như vậy; hơn là chứng kiến niềm vui và niềm đam mê công...
Top