kiểm tra giá cước grab

  1. CHENG

    Xem trước giá dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabTaxi, GrabRent trước khi đi

    Mình nhớ trước đây uber có công nghệ tính toán giá cước dịch vụ trên nền tảng Web để người dùng ước chừng được giá cước mình phải trả thì mới đây Grab cũng ra mắt công cụ này. Cụ thể bạn có thể nhập địa chỉ điểm đi và điểm đón để Grab tính toán xem cước phí di chuyển cho lộ trình này khi đặt...
Top