kỉ lục baemin

  1. hoangnam

    Xem Kỉ lục đơn hàng baemin mà anh em chạy được trong 1 năm

    Baemin vừa công bố 1 số thông tin về top 100 tài xế Baemin xuất sắc nhất trong đó có những số liệu anh em sẽ thấy bất ngờ và kinh ngạc.Ví dụ như top 1 là bac Tuấn Trinh, 365 ngày thì bác chạy full 361 ngày đầy đủ với tổng đơn hàng là 10.506 đơn như vậy trung bình 1 ngày bác đó phải chạy trên 29...
Top