không vào được wifi

  1. lengochang

    Khắc phục lỗi wifi bị kết nối giới hạn trên android (Samsung, Oppo, Xiaomi)

    Có bạn nào trong quá trình sử dụng wifi kết nối trên điện thoại mà gặp vấn đề kết nối wifi bị giới hạn chưa? Nếu gặp vấn đề này bạn sẽ khắc phục như thế nào? Bạn resert lại wifi, khởi động lại modem, khởi động lại điện thoại...mà vẫn không kết nối được với wifi trong khi các thiết bị điện thoại...
Top