không mang tính chất doanh thu

  1. Hs_Bin

    Hướng dẫn khấu trừ và hoàn thuế cho các chương trình hỗ trợ/thưởng không mang tính chất doanh thu

    Theo như thông báo từ 14/01/2019 về việc AhaMove sẽ tăng cước phí với dịch vụ Siêu Tốc, Siêu Rẻ và giảm phí hoa hồng cho dịch vụ Đồng Giá 25 và HUB, để hỗ trợ một phần thu nhập cho tài xế khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tại bài viết: Khu vực HN -...
Top