khiếu nại tài xế grab

  1. CHENG

    Số điện thoại khiếu nại tài xế GrabCar - GrabBike lên tổng đài cho khách hàng

    Đây là chuyên mục dành riêng cho khách hàng chứ không phải anh em tài xế chúng ta đâu nha mọi người Không phải tài xế, xe ôm nào cũng tuân thủ các nguyên tắc căn bản khi đón khách của mình, mình không có ý gì khác nhưng đã có rất nhiều trường hợp lái xe đã ứng xử không văn mình người khách hàng...
Top