jre

  1. C

    Phiên bản Java 7 cho máy tính Windows XP/7/8/10 jre-7u79-windows-i586

    Đây là phiên bản Java 7 (jre-7u79-windows-i586) dành cho các máy tính Windows XP/7/8/10 cài đặt và sử dụng.Bạn có thể sử dụng Java 7 để chạy các chương trình trên máy tính, lập trình Android, Java... hoặc để nộp tờ khai, nộp thuế trực tuyến mà không bị lỗi. Để tải về Java 7 bạn vui lòng bấm vào...
Top