joko widodo

  1. CHENG

    Thư chia tay của CEO Nadiem Makarim gửi nhân viên GoJek sau khi làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa

    Cựu CEO GoJek Nadiem Makarim chính thức không còn quyền lực gì tại Gojek. Ông chấp nhận yêu cầu của Tổng thống Joko Widodo với tư cách là bộ trưởng giáo dục và văn hóa (Mendikbud) và ông đã viết một lá thư vĩnh biệt cho tất cả nhân viên của Gojek. Lễ nhậm chức Nadiem Makarim với tư cách là Bộ...
  2. CHENG

    CEO GOJEK Nadiem Makarim từ chức để tham gia vào nội các của Tổng thống Joko Widodo Indonesia

    CEO - Đồng sáng lập GOJEK Nadiem Makarim từ chức để tham gia vào nội các của Tổng thống Joko Widodo của Indonesia Theo thông tin mới nhất thì người sáng lập đồng thời là CEO của Go-Jek ông Nadiem Makarim đã từ chức để tham gia vào nội các của Tổng thống Joko Widodo của Indonesia với tư cách là...
Top