iphone 6 plus

  1. tranthihai

    iPhone 6, 6 Plus có được nâng cấp lên iOS 13 không?

    Như bạn đã biết thì iOS 13 đã chính thức được giới vào ngày 06/04/2018 sẽ ra mắt vào tháng 07/2019 và danh sách các thiết bị sẽ được hỗ trợ nâng cấp lên iOS 13 cũng được Apple công bố nếu bạn đang dùng điện thoại iPhone 6 và iPhoen 6 Plus đang thắc mắc có được nâng cấp lên iOS 13 không thì câu...
Top