hướng dẫn chạy now

  1. hoangnam

    Video đào tạo hướng dẫn dành cho tài xế Now mới chạy

    Nếu anh em chuẩn bị chạy now hoặc là tài xế mới chạy Now chưa am hiểu về quy trình đạo tạo, quy trình xử lý đơn hàng và giao cho khách ,các tính thu nhập và sử dụng ứng dụng NowDriver và cũng như các quy tắc khi chạy Now thì hãy xem chi tiết các video đào tạo của Now dành cho tài xế mới bên dưới...
Top