hoclaixesotudonggiare

  1. Ngocmy123

    Tư vấn Những Lý Do Nên Học Bằng Lái Xe Ô Tô Hạng B1

    Một bộ hồ sơ người tiến hành đăng ký học lái xe B1 bắt buộc trang bị gồm những giấy tờ sau: 1 đơn xin tham gia khóa học theo mẫu sẵn có của trung tâm. Đơn xin học này sẽ được làm từ mẫu được quy tắc theo Thông tư ban hành của Sở GTVT. Khi điền thông tin trên mẫu, phần họ tên bắt buộc viết chữ...
Top