học trung cấp ở đâu

  1. D

    Xét tuyển Trung cấp song bằng cho người tốt nghiệp THCS – được miễn học phí

    Xét tuyển Trung cấp song bằng cho người tốt nghiệp THCS – được miễn học phí Trường Trung cấp CN&QT Đông Đô tuyển sinh khóa học Trung cấp 2 bằng: THPT và Trung cấp chính quy cho người tốt nghiệp THCS - Đặc biệt, từ năm học 2022 học sinh được miễn học phí trung cấp. ĐT tư vấn: 0988 912 205. Ưu...
  2. D

    Khóa học Trung cấp 2 bằng cho người tốt nghiệp THCS – được miễn học phí

    Trường Trung cấp CN&QT Đông Đô tuyển sinh khóa học Trung cấp 2 bằng: THPT và Trung cấp chính quy cho người tốt nghiệp THCS - Đặc biệt, từ năm học 2022 học sinh được miễn học phí trung cấp. ĐT tư vấn: 0988 912 205. Ưu điểm của khóa học trung cấp 2 bằng (Học THPT trong trường Trung cấp). Xét...
Top